Dilovano-Shop
  Amsal kurdi
 
                                                                                                                

                                                                   
 

Gotnên bavpîra

 

Aqil taca zêrîne  di serê her kesî de nîne

 

Agir bi agir naye vemirandin

 

Ava hêdî min ecêb jê dî


Axina vî destî ji vî destîra namîne

 

 

Agir bi dehlê keve, hişk û ter tevda dişewitin

Av di gola de genî dibe

Av û ar tucar nabin yar

Aşê nezana bi xwe digere

Ava xwesti naçe hasti

 

Bar bare, serbar neyare

 

Başkiro bi xwe kiro, xerab kiro bi xwe kiro

 

Baweri heza jiyane ye

Bedewi naye veşartın

Benîştê dêhna ji ritlêye.

 

Bilind nenêre nizim nekeve

 

Bira biraye bazar xuyaye

 

Bîra avê jê vexwe kevra navêjê.

 

Bi pirs ji kalê zemana û ji xortê geryayî

 

Bela ji derê bê guman tên

 

 

Bela mero ji ber nigê merov tê

 

Bi pirsê mirov dighê xursê

 

 

Bîr bi derziyê nayê kolan

 

Bila hindik be bila rindik be

 

Bilûra liber gaye çira liber kûraye

 

Birîna vekirî mirov xwe naxiyê

 

Bûka liser hespê kes nizane nesîbê kê

 

Ê deva xwedî bike deryê xwe bilind dike

 

Ê here masiya divê qûna wî şil bibe.

 

Ê li hespê xelkê peyaye.

 

Ê ne ji malkê nizani bi hewalkê.

 

Ecelê biznê tê nanê şivên dixwe.

 

Ez bê ez tu bê ez wê kî here ber pez.

 

Ez dibêm çi û tembûra min dibê çi?

 

Ez mîr û tu mîr wê kî bibe wezîr

 

Caven li deriya xwelî li serya

 

Çêkiro bi xwekiro  xerab kiro bi xwe kiro

 

Çiqasî dûre hewqasi bi nûre

 

Çiqas mar fetla bide xwe disa ji we rast here qule

 

Çû heyfa bavê qûn liser kir.

 

Dar û devî bi guhin

 

Dayê belayê, xuşkê tehlayê,jinê were kolana minê,ez te bigerînim li welatê dinê

 

Dîkê cê di hêkê de azan dide

 

                                          

Dengbej gula govenda na

      

 

 

Dost di roja tengda beludibe

 

 

 

 Dûr bi nûr

 

 

 

Dilê bi xezeb naghîje mirada

 

 

 

Du zebeş bi destekî nayên girtin

 

 

 

Dil bi dila zane

 

 

 

Dewê ceribandî ji mastê ne ceribandî çêtire

 

 

 

Dema dayik dimire bav di be mam

 

 

 

Dengê defê ji dûr ve xweshe

 

 

 

Dermanê hertiştî xwêdeye dermanê xwêde tuneye

 

 

 

Extiyari dojeha jiyane ya 

 

 

 

 

Ga dikeve kêr lê pir dibin

 

 

 

Giyayê hewşê  tahle

 

 

 

Giya di bin kevira da namîne

 

 

 

Go Erebê çima quzê te reşe, go malê min eve

 

 

 

Go koro tu çi dixwaze go çav.

 

 

 

Gotina rast sonda naxwaze

 

 

 

Gotina xweş buhara dila ye

 

 

 

Gotnê êvara dikevin qulê dîwara

 

 

 

 

Golkek navê garankê xerab dike

 

 

 

Girt bi şiri bernada bi biri

 

 

 

Her dik li ser luse xwe bang dide

 

 

 

Hesîl xiranabe hingiv genî nabe

 

 

 

Her teyr bi refê xwera difıre

 

 

 

Her dînsisek îmansisek jêre lazime

 

 

 

Hesin hesin dibire

 

 

 

 

Her giya li ser koka xwe şîn dibe.

 

 

 

Herkes mêrê    roja xweye

 

 

 

Hespê nêr ji simê xwe şer nake

 

 

 

Hinbüyi ji harbüyi xerabtira

 

 

 

Însanê bê esas ne dibe tevr ne dibe das

 

 

 

 

jahr ji celiyen mara qut nabe.   

 

 

Ji ave be deng diherike bitirse

 

 

 

Ji bo mirov jiyan nehatiya dayin, hatiye kirekirin

 

 

 

Ji piçûkan xeta ji mezinan efû

 

 

 

 

 

Ji kar netirse bila kar ji te bitirse 

 

 

 

Ji tirşkê re xal û xwarzê û ji şera re ap û birazê

 

 

 

Kê dinya dot ê ku kirî û firot

 

 

 

Kese ku mirine bibine bi nexweşiye raziye

 

 

 

 

 

kera nebin nav kera da ji hev fêrnebin tir û fisa

 

 

Kero nemir heta qîvar şînbê.

 

 

 

 

Kevrê havîna bavêj pişt kulîna

 

 

 

Kesê sîra nexwê bêhn jê nayê  

 

 

 

 

Kûcik goshtê kûcik naxu

 

 

 

Ku pişta min heba zikê min ne di êşiya.

 

 

 

.Kurmê şîrî ta pîrî

 

 

 

.Kurmê  darê ji darê ye

 

 

 

Ku tu neke bi ya mezina wê quloçê te bibin wek yê bizina.

 

 

 

Ku tu çuyi bajareki kora çaveki xwe bigre

 

 

 

Ku tu bibe hasp we siware te zede bin

 

 

 

Lêv ji diranan  pêştirin

 

 

 

Li welate kora çavşaş dibin qıral

 

 

 

Mala pîrê stara pîrê

 

 

 

Mala têr jin xerabû ji bin.

 

 

 

Masî di behrê di nayên kirîn

 

 

 

Mirov bi pirsê diçe Qudsê

 

 

 

Mih bi nigê xwe û bizin bi nigê xwe

 

 

 

Mih nediti naye kirine

 

 

 

 

Navik mezin li gundek kavil.

 

 

 

Nikare bi kerê dire kurtên.

 

 

 

Ne çixara ber bê, ne kutana nav kayê.

 

 

 

Ne ji gelaca ba wê gur û mî bi hevre bimeşiyana

 

 

 

Ne sar li te tê ne germ li te tê.

 

 

 

Ne xwar û ne da hevala genîkir avêt newala

 

 

 

Pîrê bahwer nekir mêrkir dawa next û hefteka kir.

 

 

 

Piştî tengasîya firehîye.

 

 

 

Penus ji şur bi heztire.

 

 

Pel mare razayi neke.

 

 

Qenciyê bike bavêje avê.

 

 

 

Qûna tazî tenbûrê di xwazî

 

 

 

Rasti tehla.

 

.

 

 

Rakirina zilme ji zilmdara nexwazin.

 

.

 

 

Rî dibe bost lê dujmin nabe dost.

 

 

Riya dirêj ji gava biçûk destpê dike.

 

 

Roja xweş  ji sibêda kifşe.  

 

Rûvî du cara nakeve xefke.

 

 

Şam şekire  welat jê  şerîntire

 

 

 

Serê ne êşe dismalê lê girê mede.

 

 

 

Sere berjer naye jekirin.

 

 

 

Serê bênamus cinetê nabine

 

 

 

Sere qijika qeli je çenabe.

 

 

 

Serê du berana dî beroşkêda nakele

 

 

 

Serê keçel başe di bin kumde

 

 

 

Ser pehati ji hakime lokman çetir dizane

 

 

 

 

Şûjna di çavê xwed nabîne derzya di çavê

 

 

 

Tenûr bi tir û fisa germ nabe

 

 

 

Tirek û du tir licem tireka wek hevin

 

 

 

Tifka sayi şerm bike ji xweyi

 

 

 

 

Tir li ku û das li ku

 

 

 

Tu dizbe şevê reş pirin

 

 

 

Tu çi biçînî te wê hilînî

 

 

 

Xebera xweş mar ji qulê dertîne

 

 

 

Xeta xwer ji gayê pîre

 

 

 

Xwar rûnê û rast biaxif

 

 

 

Xwelî li wî serî ku hefit serî jê  ne êşin

 

 

 

 

Xwediyê sebrê biye mîrê Misrê

 

 

 

Xwede  çiya dibîne berfê lê dibarîne

 

 

 

Yê dara dixwe ne weke yê dijmêre

 

 

 

Yekî ne go mendo kerê te bi çendo

 

 

 

Yê tişteki nizanibe tişteki ji bir nake

 

 

 

Wek sêwyê eba bavê xwe li xweke

 

 

 

 

Va şar û va minşar


 
 
 
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=